Žemės ūkio ministerijai – prašymas atpiginti ekologinės gamybos sertifikavimą

Žemės ūkio ministerijai – prašymas atpiginti ekologinės gamybos sertifikavimą


Pirmadienį Žemės ūkio ministerija sulaukė prašymo su pasiūlymu sumažinti šiuo metu ekologinės gamybos sertifikavimui taikomus įkainius.


Ministerijai išsiųstame „Ekoagros“ rašte siūloma 5 procentais sumažinti ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymu.


Siūlymas yra teikiamas atsižvelgus į galimybes, atsiradusias vykdant įstaigos veiklos optimizavimą, bei įvertinus turimus resursus.


„Pagrindiniai „Ekoagros“ tikslai yra keli. Visų pirma, norime būti realus pagalbininkas mūsų pareiškėjui – ekologiškos produkcijos gamintojui. Antra, siekiame suteikti užtikrintumą vartotojui dėl mūsų kontroliuojamos produkcijos atitikties standartams. Galiausiai – norime, kad Lietuvoje ekologinės gamybos apimtys augtų“, – sako įstaigos direktorius prof. dr. Gintautas Labanauskas.


Žemės ūkio ministerijai pateiktas siūlymas, pasak G.Labanausko, – tai tik vienas iš numatytų žingsnių. Teikiamų paslaugų įkainių mažinimą taip pat planuojama toliau įgyvendinti palaipsniui.


Praėjusiais metais buvo sertifikuoti 2742 ekologinės gamybos ūkio subjektai. Iš jų pirmine gamyba užsiimančių – 2491 (bendras ekologinei gamybai skiriamos žemės plotas 239002 ha), ekologiškų produktų tvarkymo veikla užsiimančių (perdirbimas, prekyba, importas, viešasis maitinimas ir pan.) – 251 ūkio subjektas, kurie sertifikavo 279 vykdomas veiklas.


Kiek šiais metais Lietuvoje turėsime sertifikuotų ekologiškos produkcijos gamintojų, bus aišku metų pabaigoje – po to, kai „Ekoagrai“ baigus nagrinėti kasmetinių patikrų metų surinktus duomenis bus priimti galutiniai sprendimai dėl sertifikavimo.


Partnerio informacija.