Ar užsieniečių įvaikinti lietuviai turės teisę būti Lietuvos piliečiais?

Ar užsieniečių įvaikinti lietuviai turės teisę būti Lietuvos piliečiais?


Ketvirtadienį Seimas spręs įvaikintų Lietuvos piliečių padėtį jiems sulaukus pilnametystės. Siūloma panaikinti senąją tvarką, kuomet tapę pilnamečiais asmenys turi pasirinkti, kurios šalies piliečiais tapti.


Bus balsuojama dėl dvi situacijas reguliuojančių įstatymo projektų - mišrių, Lietuvos piliečio ir užsienio šalies piliečio, šeimų įvaikintų vaikų teisinės padėties bei atvejų, kuomet abu Lietuvos pilietį įsivaikinę asmenys yra ne Lietuvos piliečiai.


Įstatymo projekto rengėjai tikina, kad visiems Lietuvos piliečiais gimusiems vaikams reikia suteikti vienodas galimybes išsaugoti mūsų šalies pilietybę visą gyvenimą. Tuo tarpu mišrių ar užsieniečių šeimų įvaikintiems vaikams sulaukus 21-erių metų reikia rinktis Lietuvos ar iš kito šeimos nario gautą pilietybę.


Nepriėmus jokio sprendimo, mūsų šalies pilietybė panaikinama automatiškai. Tuo tarpu jei vaikas nėra įvaikinamas, o gimsta mišriai šeimai, jis turi teisę išsaugoti dvigubą pilietybę visą gyvenimą.


„Taip būtų užtikrintas Lietuvos Respublikos pilietybės, įgytos gimus, išsaugojimas ir tęstinumas. To dėka Lietuva neprarastų dalies savo piliečių, būtų išsaugotas stipresnis ryšys su Lietuva“, - teigia įstatymo rengėjai.


Siūloma įtvirtinti, kad įvaikinimo metu dvigubą pilietybę įgiję vaikai teisę į dvigubą pilietybę turėtų visą gyvenimą, o ne tik iki 21 metų. Teigiama, kad siūlomos pataisos panaikins šeimoje gimusių bei įvaikintų vaikų diferencijavimą dvigubos pilietybės atžvilgiu ir abi šios vaikų grupės teisę į dvigubą pilietybę išlaikys visą savo gyvenimą.