Kalendorius: žmonės ir įvykiai, jau tapę istorija

Kalendorius: žmonės ir įvykiai, jau tapę istorija


Prieš 60 metų
MIRĖ VYTAUTAS STEPONAITIS
1957 m. spalio 12 d. Kaune mirė karininkas, istorikas, bibliografas, redaktorius Vytautas Steponaitis. Jis gimė 1893 m. Sintautuose (Šakių r.). Mokėsi Striūpų pradžios mokykloje, Kauno komercinėje mokykloje, Maskvos komercijos institute. Nuo 1908-ųjų skelbė straipsnius spaudoje. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1918 m. grįžęs į Lietuvą įstojo į Lietuvos kariuomenę, tarnavo Antrajame pėstininkų pulke, vėliau – Generalinio štabo Spaudos ir švietimo skyriuje (1927–1940 m. šiam skyriui vadovavo). Sėmėsi ekonomikos ir teisės žinių Lietuvos universitete (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo universitetas). Redagavo karinę spaudą (žurnalus „Kariškių žodis“ ir „Kardas“, tęstinius mokslinius leidinius „Karo archyvas“ ir „Mūsų žinynas“), kitus leidinius, buvo atsakingas už karo tematikos straipsnių rengimą Lietuviškajai enciklopedijai. Buvo aktyvus bibliofilas, daug nuveikė bibliografijos srityje. Parengė reikšmingą studiją apie Vilniaus krašto lietuvių spaudą lenkų okupacijos metais. Nuo 1941-ųjų dirbo Lietuvos centrinėje valstybinėje bibliotekoje (dabartinės Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pirmtakėje). Jai perdavė savo sukauptą itin vertingą leidinių, ekslibrisų, atvirukų, žemėlapių, afišų kolekciją.


Kalendorius: žmonės ir įvykiai, jau tapę istorija


Prieš 220 metų
MIRĖ VILNIAUS GAONAS
1797 m. spalio 9 d. Vilniuje mirė vienas žymiausių visų laikų žydų teologų ir išminčių Elijahu ben Šlomo Zalmanas, labiau žinomas kaip Vilniaus Gaonas. Jis gimė Sialece (dab. Baltarusijoje, Bresto sr.) 1720 m. balandžio 23 d. Buvo labai gabus, jau vaikystėje pasinėrė į šventraščių studijas, būdamas vos septynerių sinagogoje pasakė viešą kalbą, kurioje nagrinėjo probleminius religijos klausimus. Mokėsi Kėdainiuose, Vilniuje, keliavo po įvairias Europos šalis. Tapo ne tik teologijos, bet ir hebrajų gramatikos, teisės, filosofijos, istorijos, matematikos bei kitų mokslų žinovu. Išgarsėjo kaip neprilygstamas Talmudo analitikas, ragino nesikliauti įvairiais laikais darytais, dažnai gana netiksliais nuorašais ir ieškoti kuo senesnių, originalesnių tekstų. Tekstų kritiką grindė ir racionalia suvokimo analize. Pelnė visuotinį pripažinimą, sprendė kitų judaizmo žinovų ginčus. Buvo griežtas vienos iš tuo metu populiarėjusių judaizmo srovių – chasidizmo – priešininkas. Dėl Gaono autoriteto chasidizmas Lietuvoje neišpopuliarėjo. Gaonas gyveno itin asketiškai, labai daug dirbo. Jis sakė: „Kokią nors vertę turi tik tai, kas pasiekta sunkiu darbu ir kova.“

REKLAMA


Kalendorius: žmonės ir įvykiai, jau tapę istorija


Prieš 260 metų
GIMĖ KAROLIS X
1757 m. spalio 9 d. Versalio rūmuose gimė Prancūzijos karalius Karolis X. Būdamas šešiolikos buvo sutuoktas su Sardinijos karaliaus dukra. Užaugino du sūnus, dvi dukros mirė kūdikystėje. Garsėjo meilės romanais. Prancūzijos revoliucijos ir Napoleono Bonaparto valdymo metais gyveno užsienyje. Kai 1814 m. karaliumi tapo brolis Liudvikas XVIII, grįžo į tėvynę. Neteko jaunesniojo sūnaus – jis buvo nudurtas žudiko. 1824 m. po brolio mirties tapo karaliumi. Garsėjo kaip konservatorius, rėmė Bažnyčią, buvo aktyvus, energingas valdovas. Tačiau jo paskirtas ministras pirmininkas Žiulis de Polinjakas sulaukė didelio visuomenės priešiškumo. 1830-aisiais Prancūzijoje kilo revoliucija, premjeras buvo suimtas, o karalius priverstas atsisakyti sosto ir išvyko į užsienį. Mirė nuo choleros 1836 m. lapkričio 6 d. Gerce (dab. Goricijoje, Italijoje).


Kalendorius: žmonės ir įvykiai, jau tapę istorija


Prieš 100 metų
FATIMOS SAULĖS STEBUKLAS
1917 m. spalio 13 d. Fatimoje (Portugalijoje) įvyko Fatimos regėjimų, Katalikų Bažnyčios laikomų stebuklais, kulminacija – vadinamasis Saulės stebuklas. Viskas prasidėjo tų pačių metų gegužės 13 d., kai trims vietos piemenukams (dviem mergaitėms ir berniukui) apsireiškė Mergelė Marija (pirmuosius regėjimus vaikai tikino patyrę dar 1915–1916 m., kai jiems apsireiškė Taikos angelas). Vaikai ją regėjo dar penkis mėnesius, ir kaskart – 13 d. (išskyrus rugpjūtį, kai apsireiškimas įvyko 19 d.). Spalio 13-ąją toje vietoje buvo susirinkusios tūkstantinės minios žmonių. Mergelė Marija vėl apsireiškė vaikams, o kiti žmonės regėjo neįprastą reiškinį – Saulės diskas tarytum nusidažė ryškiai raudona spalva, be to, netrukus atrodė, kad Saulė dideliu greičiu skrieja Žemės link. Iki šiol vieni tai aiškina kaip dangišką ženklą, kiti – kaip neįprastą meteorologinį reiškinį, o skeptikai įžvelgia masinę psichozę. Teigiama, kad Mergelė Marija išpranašavo Pirmojo pasaulinio karo pabaigą, Antrojo pasaulinio karo pradžią ir pasikėsinimą į popiežių Joną Paulių II. Regėjimus patyrusių vaikų likimai buvo skirtingi. Lusija de Žezus Roza Santos, gimusi 1907 m., tapo vienuole. Ji sulaukė 97-erių ir mirė 2005 m. Deja, jos draugai gyveno labai trumpai: 1907 m. gimusį Fransiską de Žezusą Martą 1919-aisiais, o 1910 m. gimusią Žasintą de Žezus Marto 1920-aisiais pasiglemžė vadinamojo ispaniškojo gripo epidemija. Šiuodu vaikai šiemet popiežiaus Pranciškaus buvo paskelbti šventaisiais. Fatima jau šimtą metų yra viena garsiausių piligrimystės vietų.

REKLAMAKalendorius: žmonės ir įvykiai, jau tapę istorija


Prieš 970 metų
MIRĖ POPIEŽIUS KLEMENSAS II
1047 m. spalio 9 d. Pezare (Italijoje) mirė 149-asis Romos Katalikų Bažnyčios popiežius Klemensas II. Būsimasis ganytojas gimė 1005 m. Hornburge (Vokietijoje, Žemutinėje Saksonijoje). Tapo kunigu, Bambergo vyskupu. Palaikė puikius santykius su Šventosios Romos imperijos valdovu Henriku III, buvo jo rūmų kapelionu. Remiamas imperatoriaus, pastatė daug bažnyčių ir vienuolynų. 1046 m. gruodžio 25 d. tapo popiežiumi, tačiau Apaštalų Soste neišbuvo nė metų. Jis netikėtai susirgo ir mirė kelionės su imperatoriumi po Pietų Italiją metu. Palaikai buvo pargabenti į Vokietiją ir palaidoti Bambergo katedroje. Klemensas II – vienintelis popiežius, palaidotas į šiaurę nuo Alpių. XX a. atlikta palaikų analizė parodė, kad popiežius mirė apsinuodijęs (ar nunuodytas) daug švino turinčiomis medžiagomis.


Parengė Manvydas VITKŪNASPusjuodis Pasviręs tekstas Pabrauktas tekstas Užbrauktas tekstas | Lygiuoti pagal kairįjį kraštą Centre Lygiuoti pagal dešinįjį kraštą | Įterpti šypsenėlę Spalva | Paslėptas tekstas Įkelti citatą Spoileris