„Savaitė“: pašto ženklai su klaidomis turi vertę

„Savaitė“: pašto ženklai su klaidomis turi vertę


Jau galite įsigyti naujausią žurnalo „Savaitė“ numerį. Kolekcininkams ir ne tik jiems bus labai įdomu sužinoti apie klaidas pašto ženkluose. Žurnale taip pat rasite išsamų pasakojimą apie Lietuvą reprezentuojančius karius - Garbės sargybos kuopą. Be abejo, Jus sudomins istorinis rašinys apie tai, kad Feliksas Dzeržinskis, bolševikų revoliucionierius, o vėliau – pirmasis sovietų represinių saugumo struktūrų kūrėjas ir vadovas, dėl savo nuožmaus būdo pramintas Geležiniu Feliksu, buvo glaudžiai susijęs su Lietuva.


Seniai žinoma tiesa – kas nedirba, tas neklysta. Pašto ženklų kūrėjai – taip pat ne išimtis. Įvairių šalių pašto tarnybos yra paleidusios į apyvartą pašto ženklų, kuriuose buvo ne tik techninių, bet ir siužetinių klaidų, kartais – itin kurioziškų. Pašto ženklus su klaidomis ypač mėgsta kolekcininkai.


Klaidos pašto ženkluose nėra dažnos, išskyrus techninį broką, kuris priklauso ne nuo pašto ženklų kūrėjų, o nuo spaustuvės darbo kokybės. Pašto tarnybos daugelyje šalių yra valstybinės įmonės ar institucijos, kuriose griežtai kontroliuojama pašto ženklų emisija. Pašto ženklų projektus tvirtina specialios komisijos, o gamyba taip pat akylai prižiūrima. Vis dėlto visada išlieka „žmogiškasis faktorius“ – viena ar kita klaida lieka nepastebėta. O retkarčiais tos klaidos padaromos sąmoningai, tarkime, siekiant pademonstruoti valstybės politinius, teritorinius siekius, pavyzdžiui, viena valstybė savo pašto ženkle pavaizduotame žemėlapyje „netyčia“ pasisavina kitos valstybės teritorijos dalį.

REKLAMA


Apie tai – rašinyje „Klaidos pašto ženkluose“.


„Savaitė“: pašto ženklai su klaidomis turi vertę


Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono karių uždavinys – ne tik tinkamai atlikti karines užduotis, bet ir deramai reprezentuoti valstybę ir kariuomenę oficialiuose renginiuose.


Rugpjūčio mėnesį į Lietuvą su oficialiu vizitu atvykusį Vokietijos Federacinės Respublikos Prezidentą Franką Valterį Šteinmejerį oro uoste ir prezidentūros kieme pasitiko ne tik mūsų šalies vadovė Dalia Grybauskaitė, bet ir išrikiuota Garbės sargybos kuopa.
„Tokios iškilmingos aukštų užsienio svečių sutikimo ceremonijos yra mūsų kuopos pagrindinis uždavinys. Tačiau ne tik tai. Kariai taip pat dalyvauja įvairiose nacionalinėse šventėse Lietuvoje ir užsienyje. Mūsų uždavinys – reprezentuoti valstybę ir kariuomenę“, – Garbės sargybos kuopos paskirtį apibūdino vyresnysis leitenantas Arnoldas Stasiūnas, laikinai einantis Garbės sargybos kuopos vado pareigas.


Plačiau apie tai – rašinyje „Kariams rūpi ne tik valstybės apsauga, bet ir prestižas“.


„Savaitė“: pašto ženklai su klaidomis turi vertę


Sovietų okupacijos metais jo vardu buvo pavadinta viena didžiausių Vilniaus gatvių, staklių gamykla Kaune, keli kolūkiai, pionierių draugovės. Vilniuje ir Kaune atidengti paminklai, o Lietuvos sostinėje veikė ir memorialinis muziejus. Visoje Sovietų Sąjungoje KGB darbuotojų kabinetuose kabėjo jo portretai. Feliksas Dzeržinskis, bolševikų revoliucionierius, o vėliau – pirmasis sovietų represinių saugumo struktūrų kūrėjas ir vadovas, dėl savo nuožmaus būdo pramintas Geležiniu Feliksu, buvo glaudžiai susijęs su Lietuva.


Sovietų budelis, daugelio represijų organizatorius F. Dzeržinskis mūsų šalyje sulaukė pelnyto istorinio įvertinimo, bet iki šiol šlovinamas Rusijos ir Baltarusijos valdžios ir specialiųjų tarnybų.


Plačiau apie tai – rašinyje „Kruvinasis Geležinis Feliksas“.Pusjuodis Pasviręs tekstas Pabrauktas tekstas Užbrauktas tekstas | Lygiuoti pagal kairįjį kraštą Centre Lygiuoti pagal dešinįjį kraštą | Įterpti šypsenėlę Spalva | Paslėptas tekstas Įkelti citatą Spoileris