Į skaitytojų klausimus atsako advokatas

Į skaitytojų klausimus atsako advokatas


Abu sandoriai kainuos panašiai


Galvoju apie palikimą, tačiau nenorėdama, kad artimieji turėtų finansinių išlaidų, neapsisprendžiu, kas palankiau – sudaryti testamentą ar turtą (mano atveju – butą) padovanoti. Kiek tektų mokėti vienu ir kitu atveju?


Galvojant tik apie finansinę jūsų artimųjų gerovę ir atmetus jūsų interesus, vienareikšmiškai yra geriau dovanoti turtą. Tvirtindama dovanojimo sutartį už visas notaro paslaugas ir nekilnojamojo turto perregistravimą galėsite pati sumokėti, todėl jūsų artimieji nepatirs jokių išlaidų. Už dovanojimo sutarties patvirtinimą, jeigu dovanojate artimiems giminaičiams, notarui gali tekti sumokėti nuo 14,48 iki 23,17 euro.


Tačiau į šią sumą neįeina papildomų notaro paslaugų, t. y. sandorio pažymos, registrų patikros ir sandorio registracijos Registrų centre, mokesčiai. Registrų centro atlyginimo už nuosavybės teisės į statinius, butus ar patalpas įregistravimą dydžiai fiziniams asmenims priklauso nuo daikto vertės: 2,90 euro – jeigu patalpos vertė iki 14 500 eurų; 2,90 euro + 0,05 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 14 500 eurų – jeigu patalpos vertė nuo 14 501 iki 29 000 eurų; 10,14 euro + 0,03 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 29 000 eurų – jeigu patalpos vidutinė rinkos vertė nuo 29 001 iki 145 000 eurų; 44,89 euro + 0,04 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 145 000 eurų – jeigu patalpos vidutinė rinkos vertė nuo 145 001 iki 290 000 eurų; 102,82 euro + 0,03 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 290 000 eurų, bet ne daugiau kaip 289,62 euro – jeigu patalpos vidutinė rinkos vertė daugiau kaip 290 000 eurų.

REKLAMA


Kalbant apie paveldėjimo bylą ir testamento sudarymą, dera pasakyti, kad papildomai, be mano jau minėtų registrų paslaugų, notarui teks sumokėti už testamento patvirtinimą nuo 5,79 iki 28,96 euro, už pareiškimo dėl palikimo priėmimo patvirtinimą nuo 2,90 euro iki 14,48 euro, už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą 0,1 proc. nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 14,48 euro ir ne daugiau kaip 289,62 euro. Ir taip – už kiekvieną dokumentą. Iš esmės abiem atvejais susidaro panaši suma, todėl, kalbant tik apie pinigus, daug tikrai nesutaupysite.


Vis dėlto noriu jums patarti. Jeigu visgi nuspręsite butą dovanoti, sudarydama dovanojimo sutartį įtvirtinkite savo teisę šiame bute gyventi iki gyvos galvos. Ši sąlyga reikalinga tam, kad neliktumėte be garantuotos gyvenamosios vietos.


Atsakymas – vedybų sutartyje


Sutuoktiniai vedybų sutartimi pasidalijo turtą. Be viso kito, žmonai atiteko piniginis indėlis banke, vyrui – kelių įmonių akcijos. Paaiškinkite, ar esant santuokoje žmonos už indėlio lėšas įsigytas nekilnojamasis turtas, o vyro gauti dividendai už akcijas bus kiekvieno asmeninė nuosavybė ar vis tiek bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė?


Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.104 straipsnis nustato vedybų sutarties turinį. Šiame straipsnyje teigiama, kad sutuoktiniai turi teisę vedybų sutartyje nustatyti, jog turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, turtas, kiekvieno sutuoktinio įgytas iki santuokos ir esantis jų asmeninė nuosavybė, po santuokos įregistravimo tampa jų bendrąja jungtine nuosavybe, turtas, įgytas susituokus, yra bendroji dalinė sutuoktinių nuosavybė. Sutuoktiniai vedybų sutartyje gali nustatyti, kad vienas iš mano minėtų turto teisinių režimų bus taikomas visam turtui arba tik tam tikrai jo daliai ar tik konkretiems daiktams.

REKLAMA


Taip pat galima nustatyti tiek esamo, tiek būsimo turto teisinį režimą, teises ir pareigas, susijusias su turto tvarkymu, tarpusavio išlaikymu, dalyvavimu tenkinant šeimos reikmes ir darant išlaidas, taip pat turto padalijimo būdą ir tvarką, jei santuoka nutraukiama, bei aptarti kitus klausimus, susijusius su sutuoktinių tarpusavio turtiniais santykiais. Vedybų sutartyje nustatytas sutuoktinių teises ir pareigas gali riboti tam tikras terminas arba pareigų ir teisių atsiradimas ar pabaiga gali būti siejami su sutartyje numatytos sąlygos įvykdymu ar neįvykdymu.


Kadangi jums rūpimas klausimas greičiausiai yra aptartas jūsų vedybų sutartyje, atsakymo turėtumėte ieškoti šios sutarties nuostatose, tačiau man peršasi logiška išvada, kad pajamos, gautos iš jūsų asmeninio turto, turėtų būti laikomos jūsų asmenine, o ne bendrąja nuosavybe.

Privačiojo verslo kainas reguliuoja tik rinkos dėsniai


Kas nustato veterinarijos klinikų paslaugų ir vaistų kainas? Pavyzdžiui, valandos trukmės apsilankymas pas veterinarą, įskaitant tyrimą echoskopu, kraujo tyrimą, apžiūrą ir konsultaciją, kainavo 80 eurų. Dar reikia pridėti prieš tai atliktą tyrimą, kuris kainavo 20 eurų. Ir tai – tik augintinio problemos sprendimo pradžia. Be to, gerų diagnostikos klinikų provincijoje išvis nėra, tenka važiuoti į didmiestį, ir tai irgi kainuoja. Ar norint prižiūrėti naminį gyvūną reikia būti milijonieriumi? Ar yra kokie nors teisės dokumentai, kuriuose nustatomos veterinarijos klinikų paslaugų kainų ribos? Gal čia gali padėti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija?


Deja, manau, kad veterinarijos klinikų paslaugų kainas reguliuoja tik rinkos dėsniai ir tai yra logiška, nes tai – privatusis verslas. Todėl įstatymuose jūs tikrai nerasite užtarimo. Beje, augintinių laikymas yra pagrįstas laisva valia.Informuokite antstolį


Ar antstolis gali areštuoti sąskaitą, į kurią gaunama netekto darbingumo pensija, ir paimti visą pensiją?


Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 738 straipsnyje „Išieškojimas iš socialinio draudimo išmokų“ nustatyta, kad iš laikinojo nedarbingumo atvejais mokamų socialinio draudimo išmokų, nedarbo socialinio draudimo išmokų išieškoti galima tik pagal teismo sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo ir pagal teismo sprendimą dėl žalos, padarytos suluošinimu ar kitaip sužalojus sveikatą, taip pat atėmus maitintojo gyvybę, atlyginimo. Jeigu antstolis iš jūsų skolą išieško ne šiame straipsnyje minimais pagrindais, tuomet išieškojimas iš jūsų gaunamos nedarbo draudimo išmokos yra negalimas.


Kad išieškojimo veiksmai iš jūsų išmokų būtų nutraukti, jūs privalote antstoliui pateikti pažymą, patvirtinančią, kad būtent į šią sąskaitą yra pervedama nedarbo draudimo išmoka. Kol tokių duomenų nepateiksite, antstolis nežinos, kokios kilmės piniginės lėšos yra laikomos šioje sąskaitoje.Pusjuodis Pasviręs tekstas Pabrauktas tekstas Užbrauktas tekstas | Lygiuoti pagal kairįjį kraštą Centre Lygiuoti pagal dešinįjį kraštą | Įterpti šypsenėlę Spalva | Paslėptas tekstas Įkelti citatą Spoileris